Møteboka frå møtet i Gulen kontrollutval 21. september er lagt ut på kommunen sine heimesider. Du finn den ved å følgje denne linken.

Neste møte i kontrollutvalet er 3. november.