Kan vi nå deg?

Varsling 24 nyttar to ulike registre for å nå privatpersonar. Kontroller om du allereie er registrert på linkane under.

  • www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon I dette felles nasjonale kontaktregistrert anbefala vi å leggje inn både mobiltelefon og e-postadresse
  • www.varslemeg.no Dette er eit tilleggsregister som kan nyttast dersom ein ynskjer varsel frå andre adresser enn registrert bustadadresse

Du må aktivt gjere ei registrering av ditt telefonnummer på adressa di dersom du:

  • Nyleg har flytta eller av andre grunnar ikkje er oppført med telefonnummerert ditt på adressa
  • Har mobiltelefon registrert på arbeidsgjevar
  • Har hemmeleg telefonnummer
  • Merk: Verksemder/organisasjonar registrere kontaktpersonar med mobilnummer for å kunne ta i mot varsling på verksemda si adresse

Verksemder

Verksemder må registrere nøkkelpersonar ved å gå inn på linken www.varslemeg.no då telefonnummer til verksemder ikkje kan hentast frå andre kanalar.