Ungar og tilsette storkosar seg i lyse og romslege lokalar.

Over nyttår vert det 22 ungar i barnehagen, og det er plass til fleire.

For meir informasjon sjå heimesida til Byrknes barnehage og skule.