Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Logo: dinutvei.no

Ein vegvisar ved vald og overgrep - dinutvei.no

Vald i nære relasjonar, overgrep og valdtekt kan ramme menneske uansett alder og kjønn. Ikkje alle veit kva slags hjelp dei kan få eller kor hjelpa finnast. Mange ønskjer også meir kunnskap om vald og overgrep.

Foto: lege

Informasjon frå Gulen legekontor

Det er kanskje ikkje alle som veit at Gulen legekontor etter 01.10.2017 er eigd og drive av kommunen. Tidlegare var alle legane sjølvsendig næringsdrivande.

Gulen sjukeheim - Foto Bjarne Thune

Nyoppussa Gamlestova ved Gulen sjukeheim

Tusen takk til alle lag og organisasjonar, bedrifter og enkeltpersonar som har bidrege med økonomisk støtte! Den nye Gamlestova er no teken i bruk og er til stor glede for dei mange som bruker den.

Furnes

Gulen sjukeheim på tur

Måndag 7. november var Gulen sjukeheim og Eivindvik bu og omsorgssenter på ein etterlengta båttur med Solundir i vakre Gulens skjergard.

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - EngelskSpråk German