Tiltaka omfattar m.a:

  • Stenging av barnehagar, skular og utdanningsinstitusjonar
  • Oppretthalde skule- og barnehagetilbod til visse grupper
  • Stenging og forbod av arrangementer og tilbod
  • Detalj- og varehandel
  • Forbod mot utenlandsreiser for helsepersonell som jobbar med pasientbehandling
  • Reiser
  • Kollektivreiser og jobbe heime
  • Det vert innført adgangskontroll i helseinstitusjonar

Klikk her for meir informasjon frå Helsedirektoratet ..