• Det betyr at en ikkje kan møte til avtale om en har symptom på luftvegsinfeksjon eller andre symptomer på Covid-19.  Då kan helsestasjonen kontaktes på telefon.
  • Utekontora på Byrknes og Brekke er opne.
  • Det vil bli utført heimebesøk igjen, med nødvendige smitteverntiltak.
  • Skulehelsetenesta er starta opp igjen på alle skulane med faste kontordagar.
  • HUSK: Hald avstand – vask hender – ver heime om du er sjuk.

Trykk på linkane under for meir detaljert informasjon:

www.fhi.no

www.helsenorge.no

www.helsedirektoratet.no