Ta heller ein telefon eller bruk videosamtaler framfor å oppsøkje nokon som kan utgjere ein smittefare for deg.

Minner og om at nasjonale retningslinjer må fylgjast.