Kontaktinformasjon

Hallvard Oppedal (SP)
Gulen kommune
Eivindvikvegen 1119
5966 Eivindvik
Tlf.: 57 78 20 02 Mob: 415 13 958
E-post: hallvard.oppedal@gulen.kommune.no

Val av ordførar

Ordføraren vart valt for valperiode 2019-2023 i kommunestyret 29.11.2019, sak 121/19.

Val av varaordførar

Odd Harald Eide (Arbeiderpartiet) vart valt som varaordførar for valperiode 2019-2023 i kommunestyret 29.11.2019, sak 122/19.