Organisasjonskart

Gulen kommune er organisert i to nivå:

 • Kommuneleiinga
 • Tenesteeiningar

Sentraladministrasjonen består av:

 • Kommunedirektør, Fagdirektør oppvekst, Fagdirektør omsorg.
 • Rådgjevar økonomi
 • Rådgjevar
 • Prosjektleiar Gulatinget
 • Kulturkonsulent
 • Folkebibliotek
   
 • Ekspedisjonsavdelinga
 • Økonomiavdelinga
 • Løns- og personalavdelinga

   

Tenesteeiningane er:

For kontaktinformasjon: sjå tilsette eller klikk her...