Oppgåvane som er overført til Skatteetaten er blant anna behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskot, forskotstrekk, arbeidsgjevaravgift, motrekning og utleggstrekk knytta til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.

Du finner meir informasjon på skatteetaten. Her kan du finne svar på mange spørsmål og moglegheit for å sende inn spørsmål, søknader, bestilling av utskrifter, klager mm via nett. Trenger du meir hjelp, kan du kontakte Skatteetaten på telefon 800 80 000.

Publikumsveiledninga ved skattekontorene er nå på grunn av koronasituasjonen kun tilgjengeleg for tilfeller der det er naudsynt med personleg oppmøte. Spørsmål om skatteoppkrevjaroppgåver henvises til skatteetaten.no eller telefon.