Overgrep.no er laga i samarbeid med Vi tror deg-stiftelsen og Utsattmann.

Forutan spørsmål og svar finn ein oversikt over alle landets overgrepsmottak og alle overgreps/incestsentre, samt andre relevante hjelpetilbod.