Desse bygga har fått nye telefonnummer det siste året:

Eivindvik bu- og omsorgssenter 57 78 16 20
Brekke bu- og omsorgssenter 57 78 16 30
Byrknes bu- og omsorgssenter 57 78 16 40
Dalsøyra bu- og omsorgsenter 57 78 16 50
PU-tenesta 57 78 16 60

Brekke skule 57 78 17 00
Brekke barnehage 57 78 17 05
Byrknes skule 57 78 17 10
Byrknes barnehage 57 78 17 15
Dalsøyra skule 57 78 17 20
Dalsøyra barnehage, avd. Dalsøyra 57 78 17 25
Dalsøyra barnehage, avd. Eidsbotn 57 78 17 40
Eivindvik skule 57 78 17 30
Eivindvik barnehage 57 78 17 35

Når ein ringer desse nummera kan det vere at ein møter eit automatisk svar som rettleier deg vidare til rett avdeling eller person. Dette for at du raskare og enklare skal få svar hjå dei du ønskjer å snakke med. 

Løysinga er under utvikling så vi tar gjerne mot tilbakemeldingar og synspunkt. 

Bak hovudnummeret ligg ein del mobiltelefonar og kontortelefonar som framleis vil vere mogleg å kontakte direkte som før. Gamle isdn-nummer vil innan kort tid bli avslutta. Dei nye telefonnummera skal vere tilgjengelig på kommunen og skulane sine heimesider.