Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Postlister
Offentlig postjournal
Saksnummer: 004302/00928-007 I Dato: 2008-09-15
Saksbehandler: Plan, landbruk og teknisk/Odd Rune Våge
Fra: NGIR
Sak: KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL
Dokument: KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL UTTALE.

Saksnummer: 004286/00823-023 I Dato: 2008-09-15
Saksbehandler: Plan, landbruk og teknisk/Magne Instefjord
Fra: Adv. firma Kyrre ANS
Sak: SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIGEDOM. GNR. 70 BNR. 1, KLOKKEIDE.
Dokument: SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIGEDOM. GNR. 70 BNR. 1, KLOKKEIDE. VEDK. STATUS FOR SAKA.

Saksnummer: 004288/01185-005 I Dato: 2008-09-15
Saksbehandler: Plan, landbruk og teknisk/Magne Instefjord
Fra: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Sak: LØYVE TIL TILTAK. BRYGGJE OG NAUST GNR. 78, BNR. 52. FIVELSDAL.
Dokument: LØYVE TIL TILTAK. BRYGGJE OG NAUST GNR. 78, BNR. 52. FIVELSDAL. UTTALE.

Saksnummer: 004292/00803-003 I Dato: 2008-09-15
Saksbehandler: Plan, landbruk og teknisk/Magne Instefjord
Fra: Byggm. Willy Mjåtvedt
Sak: LØYVE TIL TILTAK. GNR. 94, BNR. 137, BREMNES.
Dokument: LØYVE TIL TILTAK. GNR. 94, BNR. 137, BREMNES. SØKNAD OM FERDIGATTEST.

Saksnummer: 004379/00321-005 I Dato: 2008-09-15
Saksbehandler: Plan, landbruk og teknisk/Magne Instefjord
Fra: NVE
Sak: KLAGE PÅ UTFØRT ARBEID. ELVESIKRING PÅ HAUGLAND. GNR. 128 / 1.
Dokument: KLAGE PÅ UTFØRT ARBEID. ELVESIKRING PÅ HAUGLAND. GNR. 128 / 1. AVSLAG PÅ STØNAD TIL SIKRINGSTILTAK I VASSDRAG . KOPI TIL GULEN K

Saksnummer: 004380/01036-005 I Dato: 2008-09-15
Saksbehandler: Plan, landbruk og teknisk/Magne Instefjord
Fra: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Sak: SØKNAD OM DISP. FOR BYGGING AV HYTTE OG NAUST UNDER 100 M-GRENSA.
Dokument: SØKNAD OM DISP. FOR BYGGING AV HYTTE OG NAUST UNDER 100 M-GRENSA. GNR 83 BNR 2.VATSVIK

Saksnummer: 004285/01045-002 I Dato: 2008-09-15
Saksbehandler: Plan, landbruk og teknisk/Mona Nyland Elnes
Fra: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Sak: SØKNAD OM TIDLEGPENSJON I LANDBRUKET
Dokument: SØKNAD OM TIDLEGPENSJON I LANDBRUKET SVAR PÅ SØKNAD.

Saksnummer: 004297/01025-003 I Dato: 2008-09-15
Saksbehandler: Sentraladministrasjonen/Mona Molland
Fra: Unntatt offentlighet i henhold til Ofl §6nr2a
Sak: TILSETJING I VIKARIAT SOM AKTIVITØR.
Dokument: TILSETJING I VIKARIAT SOM AKTIVITØR.

Saksnummer: 004307/00400-002 I Dato: 2008-09-15
Saksbehandler: Sentraladministrasjonen/Trude Brosvik
Fra: Gulen Næringsråd
Sak: GULEN NÆRINGSRÅD. SAMARBEID MED GULEN KOMMUNE.
Dokument: GULEN NÆRINGSRÅD. SAMARBEID MED GULEN KOMMUNE. KOPI AV SKRIV TIL GMU.

Saksnummer: 004294/00897-002 I Dato: 2008-09-15
Saksbehandler: Sentraladministrasjonen/Harald Haugejorden
Fra: SEKOM-sekretariat
Sak: FORVALTNINGSREVISJONRAPPORT - LØNSOMRÅDET
Dokument: FORVALTNINGSREVISJONRAPPORT - LØNSOMRÅDET STATUS.

Saksnummer: 004308/00932-004 I Dato: 2008-09-15
Saksbehandler: Sentraladministrasjonen/Harald Haugejorden
Fra: Bodil M. Håvåg
Sak: KOMMUNALE BUSTADTOMTER - ØVRE STØLEN
Dokument: KOMMUNALE BUSTADTOMTER - ØVRE STØLEN SØKNAD OM FORLENGA OPSJON PÅ TOMT.

Language Norsk - NorwegianLanguage English - EngelskLanguage German