Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Psykisk helse

Her finn du informasjon om psykisk helsevern, pedagogisk-psykologisk teneste og rustiltak.

Psykiske problem/lidingar kan ramme dei fleste. Rundt halvparten av befolkninga i Norge får ei psykisk liding i løpet av livet. Nokon er arvelig belasta og kan bli sjuke utan at noko spesielt har skjedd. Andre gonger kan kriser som dødsfall og ulukker, eller at man er i ein vanskeleg arbeidssituasjon eller ein familiesituasjon, gjere at man blir sjuk. I mange tilfeller er årsakene også uvisse.

Overgrep.no

overgrep.no

Overgrep.no er ein ny nettstad med spørsmål og svar om seksuelle overgrep. Nettstaden rettar seg mot både unge og vaksne, kvinner og menn, og har informasjon til dei som har blitt utsatt for seksuelle overgrep og til pårørande. 

PPT - Pedagogisk psykologisk teneste

PPT for Ytre Sogn og -Sunnfjord er ei felles teneste for kommunane Askvoll, Fjaler, Gulen, Hyllestad, Høyanger, Masfjorden og Solund.

Psykisk helsevern for voksne

Psykiske problem/ lidingar kan ramme dei fleste. Rundt halvparten av befolkninga i Norge får ei psykisk liding i løpet av livet. Psykiske plager kan vere alt frå lettare depresjonar og indre uro, til alvorlege psykosar som gjer at du mistar kontakt med verkelegheita. Får du hjelp tidleg, er sjansen større for at du blir betre. Ta difor kontakt med hjelpeapparatet i kommunen.

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk