Regjeringa har og innført plikt for å teste seg for korona ved innreise til Noreg frå 02.01.2021. Testen skal gjennomførast så snart som mogleg og seinast ett døgn etter at ein kjem til landet.

Vi ber om at alle som kjem frå utlandet testar seg på flyplassen eller anna grensestasjon. Dette for å halde seg innanfor den fastsatte grensa for testing innan 24 timar.
Trykk på lenka for meir informasjon testplikt.

Test nummer to vert tatt tidlegast 7 dagar etter ankomst. 
Trykk her for informasjon om koronatesting i kommunen.