Bestilling av dunkar

Ved spørsmål om renovasjon og bestilling av dunkar ta kontakt med NGIR. 
T
rykk her for informasjon om bestilling av dunkar

Søknad om dispensasjon/fritak frå ordinær renovasjonsordning

For å få reduksjon frå renovasjonsavgifta må du senda inn ein søknad til NGIR. 
Trykk her for meir informasjon

Vanlege spørsmål frå kunden og svar