Telefonen gjer faktainformasjon om rus og rusmiddel, informasjon om hjelpeapparatet samt råd og rettleiingssamtalar knytt til rusproblematikk. Innringar er anonym. 

Det finst også anonym mail-teneste på internettsida. I februar 2008 starta dei opp med SMS, både med dialog og faktaboksar. Send spørsmål, eller <kodeord> til 08588.

Hovedmålgruppa er ungdom som eksperimenterer med rusmiddel og deira pårørande, samt andre som har spørsmål vedrørande rusbruk. Tenesta kan også benyttast av profesjonelle.

DU finn også informasjon om RUStelefonen på www.rustelefonen.no

For ytterlegare informasjon, eller statistikk frå RUStelefonen, kan du ta kontakt med: 
 
Torbjørn Busæt
Daglig leder RUStelefonen
Tlf.23427890/91358550