Temaet Samfunnssikkerhet og beredskap er stort og omfattar mellom anna brann, beredskap og varslingstenester. Alle undertema finn du i tenestemenyen til venstre.

 

NAUDETATAR:

AMK/Legevakt, telefon 113
POLITI, telefon 112 eller 02800
BRANN, telefon 110

Kommunen:
Telefon 57 78 20 00
E-post: postmottak@gulen.kommune.no
 

Døgnvakt, telefon 907 23 276

Legevakt, telefon 116 117