Landbruks- og matdepartementet har ansvaret for Regjeringa sin skogpolitikk og Landbruksdirektoratet har som hovudoppgåve å iverksette den.

På Landbruksdirektoratet sine sider finn ein meir informasjon om t.d. tilskotsordningar.