I Gulen kommune skal elevane frå 5.-10. klasse stille på skulen att frå og med onsdag 13.mai.

Vi treng måndag og tysdag til gjennomgang og godkjenning av planar for drift, skyss og reinhald.