Inspeksjon skjedde med munnbind og hanskar, i tråd med gjeldande smittevernreglar. Inspektørane har testa negativ, men er sett i karantene i den kommunen dei har tilknytning til.
Ingen nærkontaktar er registrert i Gulen.