Gulen kommune følgjer dei nasjonale retningslinjene. Det ligg eigne oversikter for vinterferie. Dersom du skal til andre område er det viktig at du held deg orientert om dei reglar som gjeld.

Treningsentra med eigne smitteverntiltak kan opne og kommunehuset vil vere ope. For sjukeheimen vil det kome oppdaterte retningslinjer i løpet av måndag 16.02.