Elektronisk søknadsskjema

Klikk her for å søke om plass i SFO...

Det må søkjast på nytt kvart år om SFO-plass. Søknadsfrist er 1. april.
Elles tek vi opp barn etter kvart, dersom det er ledige plassar.

Kontakt

Dersom du har spørsmål, kan du ta kontakt med rektor, eller rådgjevar oppvekst, telefon 57 78 20 05.

Klagerett

Får du avslag på søknaden, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du mottok det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Treng du rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Dersom kommunen lar vedtaket stå, blir saka sendt vidare til klagenemnda i kommunen, som avgjer om klagen skal takast til følgje.