Standard abonnementsvilkår for vatn og avløp

04. mai 2017 vedtok kommunestyret (sak 024/17) å innføre «Standard abonnementsvilkår for vann og avløp» administrative avgjerder og tekniske avgjerder, 2. utgåve, utarbeidd av KS i 2017.

Abonnementsvilkåra gjeld alle VA-anlegg som skal knytast til kommunale VA-anlegg.

Administrative avgjerder finn ein her.

Tekniske avgjerder kan bestillast frå Kommuneforlaget her.