Dei som har problem med å klare seg sjølv, eller som er heilt avhengig av praktisk og personleg hjelp for å greie gjeremåla i kvardagen, har krav på bistand.

Målgrupper:
Personar og familiar som har behov for dette på grunn av funksjonshemming, alder, eller sosiale problem.

Pris:
Tenesta er gratis, utgifter støttekontakten har, skal ikkje belastast brukaren.

Søknad:
Klikk her for søknadsskjema for helse- og omsorgstenester...

Kontakt:
Gulen kommune sentralbord tlf. 57 78 20 00