Prisar

Tenesta er gratis.

Kontakt

Gravide i Gulen kan ringe Hosteland legekontor telefon 56 16 63 00 kvar dag mellom klokka 09.00-15.00 for timeavtale. Jordmora vil vere tilstades kvar onsdag.

Klagerett

Dersom du meiner at du ikkje får nødvendig hjelp eller er misnøgd med utføringa av tenesta, kan du sende ein klage til kommunen eller direkte til tenesteytaren. Forklar hva du er misnøgd med og kva for endringar du ønskjer.