Informasjon

Tannklinikken har for tida ingen tannlege, men tannhelsesekretæren vil vere å treffe på kontoret og på telefon. Ved behov for akuttbehandling vil vi ordne med time på offentleg naboklinikk.

     

Opningstid 8.00-15.15

Kontakt

Tlf.: 57 63 68 90

Tannhelsesekretær: Ingvild Flolid Dingen
E-post: post.eivi@vlfk.no 

Her kan ein finne informasjon om fleire tannklinikkar i Vestland fylkeskommune og om tannlegevakta i Bergen

https://www.vestlandfylke.no/tannhelse/
 

 

Kontakt ved akutt hjelp

Tannklinikkane i Vestland fylkeskommune har ikkje tannlegevakt pga. dei store avstandane du då må reise for å få akutt hjelp. Om ein har akutte tannproblem og er i prioritert gruppe, nemnt ovanfor, må ein ta kontakt med tannklinikken ein høyrer til. Den offentlege tannklinikken skal ta kontakt med privat tannlege om dei ikkje kan tilby akutt behandling. Om denne er stengt, må ein kontakte ein annan offentleg tannklinikk eller tannlegevakta i Bergen.

Tannlegevakta i Bergen: 55 31 03 10

Besøksadresse

Eivindvik Tannklinikk
Kommunehuset, Eivindvikvegen 1119
5966 EIVINDVIK