Det er mistanke om Covid19 ved symptom på akutt øvre luftvegsinfeksjon med feber, hoste og tung pust.
Symptoma må ha vart i minst to døgn før prøvetaking.

For prøvetaking – kontakt Eivindvik legekontor tlf. 57 78 10 90 måndag – fredag frå kl. 08.00 – 15.30 .

Mvh Anita Pettersen