Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tilskotsordningar

 

Tilskot til utsiktsrydding i Sogn og Fjordane 2016

Den nye ordninga for tilskot til utsiktsrydding knytt til jordbrukets kulturlandskap er no fastsett med forskrift og eigne retningslinjer for Sogn og Fjordane.
I 2016 er det fortløpande søknadsfrist ut året.

Tilskot til drenering - søknad

Føremålet med drenering er å auke kvaliteten på tidlegare grøfta jordbruksjord - til fordel for både avlingar og miljø.

Produksjonstilskot i jordbruket

Produksjonstilskot er den største tilskotsordninga i landbruket. For å ha rett på tilskot må føretaket vere registrert i Brønnøysundregisteret med eige organisasjonsnummer. I tillegg må føretaket vere momsregistrert, eller kunne dokumentere ei omsetning på over kr 20 000 siste året.

BU-midlar

Er du bonde og har behov for å investere i driftsbygning eller utvikle ny næring på garden? Då kan du få støtte gjennom dei fylkesvise bygdeutviklingsmidlane.

SMIL - Spesielle miljøtiltak i landbruket

Føremålet med SMIL-midlane er å ta vare på natur- og kulturminneverdiane i kulturlandskapa til landbruket og redusere ureininga frå landbruket utover det ein forventar gjennom vanleg landbruksdrift.

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - EngelskSpråk German