Forslag til aktivitet kan vere trim, bingo, dans, song, spele spel, fortelje historier, gå ein tur, vise film, dra i gang ein god prat over ein kopp kaffi, eller andre ting du er trygg på.

Vil komme innom på faste dagar eller droppe-in når du har tid og lyst? Vi finn ei løysing!

Ta kontakt med Gulen Frivilligsentral eller direkte med Dalsøyra bu- og omsorgsenter om du vil bidra.