Kr 350,-per månad (inkl. kr 35,- i adm. gebyr).

Dersom du ynskjer ein slik alarm, fyll ut søknadskjema og send den tilbake til kommunen.
Klikk her for å finne skjemaet "Søknad om pleie og omsorgstenesta"...

Du kan gjerne ta kontakt med avd. sjukepleiarane på bu- og omsorgsenteret eller kommunen, telefon 57 78 20 00.

  • Eivindvik bu- og omsorgsenter, telefon 57 78 16 20
  • Dalsøyra bu- og omsorgsenter, telefon 57 78 16 50 eller mobil 905 08 727
  • Brekke bu- og omsorgsenter, telefon 57 78 16 30
  • Byrknes bu- og omsorgsenter, telefon 57 78 16 40