Ungdomsrådet er høyringsinstans i politiske saker som vil påverke ungdomstilhøve i kommunen. UR kan sjølv fremje saker til kommunestyret. Rådet tildelar kulturmidlar for barn- og unge kvart år, er medarrangør for Ungdommens Kulturmønstring kvar vår og administrerar Transportmidlane.

Ungdomsrådet har i gjennomsnitt hatt 1-2 møter kvart semester. Medlemmane vert valgt for 2 år.
 

Øverst frå venstre;
Lasse Dyrøy, Marta Fonnes Larsen, Håkon Høydal Ble, Ådne Wilberg, Tor Fosse

Framme frå venstre;
Natalie Daae Angeltvedt, Eirik Engesæter(leiar), Sigrid Haugejorden (nestleiar)