Som kunngjort tidlegare har Gulen kommune og Telenor inngått avtale om utbygging av eit framtidsretta fibernett i store delar av Gulen i løpet av 2019, med offentlege tilskot i botn. Ta kontakt med Telenor snarast om du ligg innanfor utbyggingsområdet og er interessert i å tinge eit høgfarts fibertilbod til huset ditt.
Salsansvarleg hos Telenor er Stian Nesjø, tlf. 473 29 211 (epost: stian@n2g.no)

Vedlagt ligg informasjon frå Telenor.