Klikk her for rettleiing vedk. utsleppsløyve... (pdf)

Klikk her for meir informasjon om utsleppsløyve, søknadsskjema, vedlegg, sjekklister osv...

Sjølve tiltaket er søknadspliktig etter plan og bygningslova kapittel 20, sjå byggesak for meir informasjon...