Legevakta i Nordhordland (døgnopen alle dagar)             116 117

Brannvakt Gulen/Masfjorden                                        90 72 32 76

Vakt kommunale vassverk                                            90 72 32 76

Beredskapsleiing                                                           95 96 82 40

Giftinformasjonssentralen                                             22 59 13 00

Alarmtelefon for barn og unge                                            116 111

Krisesenter i Sogn og Fjordane                                    57 74 36 00

Nav Fensfjorden  økonomisk sosialhjelp                       413 97 364

Gulen sjukeheim

Langtidsavdeling                                                           57 78 16 03

Dementavdeling                                                            57 78 16 05

Rehab. avdeling                                                            57 78 16 04

Bu- og omsorgssentra

Brekke bu og omsorgssenter                                        57 78 16 30

Byrknes bu- og omsorgssenter                                     57 78 16 40

Dalsøyra bu- og omsorgssenter                                    57 78 16 50

Eivindvik bu- og omsorgssenter                                    57 78 16 20

Nasjonale naudnummer

Brann                                                                                         110

Politi                                                                                           112

Ambulanse                                                                                 113