Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Utsleppsløyve

Utslepp av sanitært avløpsvatn er søknadspliktig, jamfør forureiningsforskrifta kapittel 12. Du må søkje kommunen om utsleppsløyve både når du skal etablere eit nytt utslepp, og når du skal auke eit eksisterande utslepp utover dei eksisterande rammene. Du må også søkje dersom du skal endre type utslepp eller utsleppsstad.

Delar du brønn med naboen?

Innan 1. juli 2018 skal alle vassforsyningssystem vere registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel ein brønn som forsynar to hus med drikkevatn. Meir informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finn du på mattilsynet.no.

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - EngelskSpråk German