Fast kontortid for bestilling av sjukebesøk, inseminering og reseptar er alle dagar frå kl.8.00 til kl. 9.00.

Utanom denne tida kan ein også ringe ved akutt behov om sjukebesøk. På kveldstid og i helgane har Gulen kommune vaktsamarbeid med Høyanger kommune. Utanom kontortid er vaktnummeret vidarekopla til vakthavande veterinær.