Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Skrantesjuke – Chronic Wasting Disease (CWD)

Skrantesjuke – Chronic Wasting Disease (CWD) – er ein prionsjukdom som i fleire tiår har vert kjent hjå ulike hjortedyr i Nord-Amerika. I mars 2016 blei CWD påvist hos ei villreinsimle i Nordfjella. Dette er det fyrste dokumenterte tilfellet av sjukdommen hjå hjortedyr i Europa. I alt er det no påvist fem tilfelle skrantesjuke hjå hjortedyr i Norge, to på elg og tre hos villrein

Felling av dyr som gjer skade

I medhald av Naturmangfaldlova (§18, pkt.b) kan viltforvaltninga gje løyve til felling av hjortevilt som gjer omfattande skade på fast eigedom, avling, frukttrær eller bærbusker, eller omfattande skade på skog.

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - EngelskSpråk German